“Uniwersal” kadr agentligi

ff7e90 0825752b24a045d6b92c46464821de41 mv2

“Uniwersal” kadr agentligi. Dalaşgärler bilen işlemekde kompaniýanyň işgärleri aýratyn çemeleşme, alnan maglumatlaryň gizlinligi, dogryçyllyk we uzak möhletli gatnaşyklary saklamak ýörelgelerine eýerýärler. Bu ýerde işe ýerleşmegiň birnäçe görnüşleri teklip edilýär: hemişelik esasda iş we

follow 1