“Professional” kadr agentligi

ff7e90 0825752b24a045d6b92c46464821de41 mv2

«Professional» kadrlar agentligi dalaşgärler bilen işleşende, agentligiň işgärleri her bir dalaşgäre aýratyn çemeleşmek, alnan maglumatlaryň gizlinligini saklamak, hakykatçyllyk, uzak möhletli gatnaşyklary saklamak, hyzmatlaryň mugt ýetirilmegi ýörelgelerine eýerýärler.

follow 1