“Ösüş” kadr agentligi

logo osush

Ýandeks kartasy boýunça “Ösüş” kadrlar agentligi Aşgabat şäheriniň 10 ýyl Abadançylyk şa ýolunyň 151-nji jaýynda ýerleşýär. Standart görnüşli rekruting hyzmatyna: dalaşgärleri gözlemek, saýlamak, ähli tapgyrlarda ugrukdyrmak işleri girýär. “Ösüş” kadrlar agentliginiň esasy ugry-öz boluşly ugurlar üçin ýokary derejeleri hünärmenleri saýlamak bolup durýar.

Müşderileriň maglumatlarynyň gizlinlik derejesiniň saklanmagy.

follow 1